Banki

Bankowość

Bankowość to dziedzina nauki odnosząca się do przedsiębiorstwa prowadzącego działalność bankową. Zagadnienia związane z bankowością to system bankowy, prawo bankowe, produkty bankowe.

Bank stanowi osobowość prawną posiadającą odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej. Głównymi czynnościami prowadzonymi przez banki to przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, emitowanie papierów wartościowych.

Marketing: 

Oferta banków dla sektora MŚP

Złotą zasadą jest, aby finansować działanie firmy pieniędzmi, pozyskanymi z zewnątrz. Środki takie są po prostu tańsze od kapitałów własnych firmy. Dlatego banki, oprócz prowadzenia rachunków bieżących, przygotowały szeroka ofertę kredytową, skierowaną do firm. W zależności od celu finansowania, istnieją różnorodne produkty. Każdy jednak z nich ma jedną, niezaprzeczalną zaletę. Odsetki od kredytów firmowych stanową koszty uzyskania przychodu i tym samym obniżają podatek konieczny do zapłacenia.

Kredyt obrotowy

Marketing: 

Strony