Bankowość

Bankowość to dziedzina nauki odnosząca się do przedsiębiorstwa prowadzącego działalność bankową. Zagadnienia związane z bankowością to system bankowy, prawo bankowe, produkty bankowe.

Bank stanowi osobowość prawną posiadającą odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej. Głównymi czynnościami prowadzonymi przez banki to przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, emitowanie papierów wartościowych.

Nad działalnością bankową pieczę sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego oraz Ustawa Prawo Bankowe z roku 1997. Stanowi ona zespół norm prawnych regulujących działanie instytucji bankowych. Prawo bankowe

Na rynku możemy wyróżnić wiele różnych produktów bankowych. Popularnymi przykładami produktów bankowych są kredyty, konta oszczędnościowe, karty kredytowe, karty płatnicze, leasing, depozyt. Produkty bankowe z reguły mają swoją cenę którą można wyrazić jako kwotę wyrażoną w jednostkach pieniężnych równą wartości jaką klient musi zapłacić za skorzystanie z określonego produktu bankowego.

Marketing: