Co wchodzi w skład marketing mix?

Marketing mix to zestaw elementów które pozwalają wpływać na rynek. Popularna koncepcja określa zestaw czynników wpływających na rynek jako 4p czyli

 • product - produkt
 • price - cena
 • place – miejsce, dystrybucja
 • promotion  - promocja

Koncepcja marketing mix została zaproponowana przez McCarthego. Natomiast później ewoluowała zostając poszerzona o  formułe 7P:

 • People – ludzie
 • Process – proces
 • Physical evidence – świadectwo materialne

Pod koniec XX wieku Robert Lauterborn roszerzył marketing mix o punkt wiedzenia klienta rozszerzając 4P o 4C tym samym wyróżnił:

 • Customer value – potrzeby I pragnienia klienta
 • Cost – koszt dla klienta
 • Conveniance – wygoda zakupu
 • Communication – komunikacja

Zazwyczaj jednak w teorii marketingu mówiąc o marketing mix mamy na myśli podstawowe 4 elementy należące do 4P. Marketing mix pomaga stworzyć produkt wysokiej jakości dostępny we właściwym czasie we właściwym miejscu uwzględniający dostępne formy promocji i dostosowaniu ceny do realiów rynkowych.