Formy prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw są charakterystyczne dla ustawodastwa przyjętego w kraju.

W Polsce prawo handlowe reguluje spółki prawa handlowego w kodeksie spółek handlowych. Rozróżnia się spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do spółek osobowych należy spółka jawna, partnerska, komandydtowa, komandytowo akcyjna. Natomiast spółki kapitałowe zostały podzielone na dwie formy prawne tj. spółka z orgniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Poza kodeksem spółek handlowych, również kodeks cywilny reguluje działalność przedsiębiorstw. W kodeksie cywilnym rozróżniamy spółkę cywilną oraz przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej.

Poza powyższymi w polskim ustawodawstwie można się spotkać z innymi formami prawnymi takimi jak: przedsiębiorstwo państwowe, stowarzyszenie, spółdzielnia lub fundacja.

Formy organizacyjno prawne to temat z dziedziny prawa i ekonomii, który jest ważny do przyswojenia zarówno dla początkujących jak i doświadczonych przedsiębiorców. Odpowiedni dobór formy prawnej do działalności ma istotny wpływ na osiągnięcie sukcesu w biznesie.

Marketing: