Proces podejmowania decyzji

Proces podejmowania decyzji stanowi nieodłączną czynność w życiu każdego z nas. Jest to zagadnienie które z pewnością zalicza się do obszaru psychologii. Jednak w nauce równie szeroko co w psychologii jest omawiane w dziedzinach ekonomicznych. Odnosząc się do literatury można powiedzieć że proces zarządzania i podejmowania decyzji jest uzależniony od różnorakich uwarunkować ekonomicznych i psychosocjologicznych.

Nie wątpliwie w procesie podejmowanie decyzji wpływ na ostateczny rezultat ma określenie problemu decyzyjnego, zebrane dane oraz przyjęta metodyka podjęcia decyzji.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się różnego rodzaju modele podejmowania decyzji. Jednak np. model racjonalny, proceduralny, kompromisowy, intuicyjny.

Modele podejmowania decyzji są znane ekonomistom, natomiast klasyfikacja jest powszechnie znana każdemu z nas, ponieważ weszła do języka potocznego. Ze względu na ważność decyzji klasyfikujemy je na decyzje strategiczne, taktyczne oraz operacyjne. Występują również inne klasyfikacje np. ze względu na horyzont czasowy: krótkookresowe, średnio i długo okresowe. Inny podział to np. kluczowe, standardowe oraz marginalne.

Marketing: