Reklama

Reklama to słowo które zna każdy z nas, jednak nie każdy potrafi ubrać w słowa czym dokładnie jest treść reklamowa. Według definicji reklama to informacja która zawiera w sobie komunikat perswazyjny. Jak powszechnie wiadomo celem reklamy jest skłonienie potencjalnego konsumenta do nabycia towarów lub usług. Jednak równie dobrze celem reklamy może być kreowanie pewnych postaw społecznych lub propagowanie określonych idei. Dokładną definicje reklamy określa dyrektywa Unii Europejskiej z roku 2016.

Reklama może przyjąć formę jawną (gdy dany produkt jest reklamowany w sposób bezpośredni) bądź ukrytą (gdy stosowane są techniki określane jako kryptoreklama).

Historia reklamy według niektórych źródeł może sięgać czasów antycznych jednak prawdziwym przełomem dla reklamy jest wynalezienie druku, co pozwoliło na dystrybucje reklamy na nieznaną dotąd skalę.

Najpopularniejsze nośniki reklamy to: reklama internetowa, prasowa, radiowa, telewizyjna, bilboard, mobilna. Każdy z powyżej wymienionych nośników oferuje różnego rodzaju formy reklamy które stale ewoluują. Dynamiczny rozwój form reklamowych jest szczególnie widoczny w obszarze reklamy internetowej.

Marketing: