Style kierowania zespołem

Sposób w jaki przełożony kieruje zespołem to szerokie zagadnienie, które doczekało się licznych publikacji i teorii naukowych. W związku z tym wyróżniono kilka stylów kierowania które opisują sposób zarządzania zespołem. Najpopularniejszy podział został zaproponowany przez Lewina-Lipitta White’a. Rozróżnił on styl autokratyczny, demokratyczny oraz nieingerujący.

Styl autokratyczny mówi o osobie która sama ustala strategie działania, ustala i dzieli zadania pomiędzy pracowników. Polecenia przekazuje w formie nakazu.

Styl demokratyczny ma miejsce wtedy gdy zadania i podejmowanie decyzji jest równomiernie rozłożone pomiędzy członków grupy. Kierownik czynnie bierze udział w zadaniach wykonywanych przez grupę i chętnie podejmuje decyzje w sposób demokratyczny.

Styl nieingerujący odnosi się do sytuacji w której kierownik daje grupie dużą swobodę działań i stara się nie ingerować w podejmowanie decyzji oraz podział zadań. Tego rodzaju styl kierowania ma zastosowanie wtedy gdy jest mowa o grupie specjalistów którzy wykazują chęć samoorganizacji.

Marketing: