Decydowanie

Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie to rozbudowane zagadnienie. Zatem nic dziwnego w tym że ta tematyka ma swoje podłoże naukowe. Jednak zanim przejdziemy do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, skupmy się na tym że podejmowanie decyzji tak naprawdę dotyczy każdego z nas.. Decyzje jakie są podejmowane w życiu kształtują to kim jesteśmy. Podjęcie złej decyzji może negatywnie wpłynąć na reszte życia. W pierwszej myśli można mieć wybór złego kierunku studiów czy zawarcie związku małżeńskiego z nieodpowiednią osobą.

Marketing: 

Proces podejmowania decyzji

Proces podejmowania decyzji stanowi nieodłączną czynność w życiu każdego z nas. Jest to zagadnienie które z pewnością zalicza się do obszaru psychologii. Jednak w nauce równie szeroko co w psychologii jest omawiane w dziedzinach ekonomicznych. Odnosząc się do literatury można powiedzieć że proces zarządzania i podejmowania decyzji jest uzależniony od różnorakich uwarunkować ekonomicznych i psychosocjologicznych.

Nie wątpliwie w procesie podejmowanie decyzji wpływ na ostateczny rezultat ma określenie problemu decyzyjnego, zebrane dane oraz przyjęta metodyka podjęcia decyzji.

Marketing: 

Strony