Marketing Międzynarodowy

Prowadzenie działań marketingowych na globalnym rynku

Marketing między narodowy to zróżnicowane działania podejmowane na rynkach zagranicznych w celu promocji produktu. Marketing na rynkach zagranicznych wymaga specjalnego podejścia do sprzedaży i marketingu. Głównym problemem jest wstępna faza rozpoznania warunków pozwalających lub utrudniających działanie na zagranicznym rynku. Rynki zagraniczne charakteryzują się zróżnicowanymi kanałami dystrybucji, cenami oraz normami społecznymi. Często problemem jest rynek monopolistyczny lub nasycenie rynku danym produktem.

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy to pojęcie, które wynika z działalnością firmy na globalnym rynku. Marketing międzynarodowy może być synonimem zróżnicowanego marketingu, gdyż należy zastosować segmentacje rynków na których jest prowadzona działalność. Wynika to z faktu że każdy z rynków może mieć zróżnicowane potrzeby, również dostosowanie form marketingu do norm społecznych i prawnych może powodować pewne znaczące różnice w prowadzeniu działań marketingowych.

Strony