Co to jest PR

Public relations to rozwinięcie akronimu PR z języka angielskiego relacje publiczne lub kontakty z otoczeniem. Zadaniem działań przeprowadzanych w ramach public relations jest zarządzanie stosunkami pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem ze szczególną dbałością o pozytywny wizerunek. PR może przyjąć formę starań o uzyskanie poparcia dla działalności publicznej bądź organizacji. Innymi słowy można rzec że PR polega na systematycznym i celowym działaniu skierowanym na ukształtowaniu pozytywnych relacji pomiędzy organizacjom i otoczeniem.

Marketing: 

Techniki negocjacyjne

Negocjacje mają kolosalne znaczenie w rzeczywistości biznesowej. Dobrze wynegocjowana umowa może stanowić o sukcesie przedsiębiorstwa. Umiejętność negocjacyjna może stanowić bezcenną kompetencje na rynku pracy. Sam temat dotyczący technik negocjacyjnych doczekał się tysięcy publikacji na całym świecie. Ja zatem możemy podzielić techniki i metody negocjacyjne?

Strategie negocjacyjne mogą przyjąć następujące formy:

Marketing: 

Negocjacje

Negocjacje to bez wątpienia trudne zagadnienie z pogranicza psychologii, ekonomii i prawa. Negocjacje są określane jako obustronny sposób komunikacji w sytuacji w której jedna strona nie zgadza się z drugą. Celem negocjacji powinno być dojście do porozumienia które powinno satysfakcjonować obie strony konfliktu. Negocjacje często są spotykane w życiu codziennym, ponadto są domeną polityków oraz prawników. Ponadto, nie wątpliwie należy umiejętność negocjacji przypisać skutecznym sprzedawcom oraz biznesmenom.

Marketing: 

Prowadzenie działań marketingowych na globalnym rynku

Marketing między narodowy to zróżnicowane działania podejmowane na rynkach zagranicznych w celu promocji produktu. Marketing na rynkach zagranicznych wymaga specjalnego podejścia do sprzedaży i marketingu. Głównym problemem jest wstępna faza rozpoznania warunków pozwalających lub utrudniających działanie na zagranicznym rynku. Rynki zagraniczne charakteryzują się zróżnicowanymi kanałami dystrybucji, cenami oraz normami społecznymi. Często problemem jest rynek monopolistyczny lub nasycenie rynku danym produktem.

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy to pojęcie, które wynika z działalnością firmy na globalnym rynku. Marketing międzynarodowy może być synonimem zróżnicowanego marketingu, gdyż należy zastosować segmentacje rynków na których jest prowadzona działalność. Wynika to z faktu że każdy z rynków może mieć zróżnicowane potrzeby, również dostosowanie form marketingu do norm społecznych i prawnych może powodować pewne znaczące różnice w prowadzeniu działań marketingowych.

Remarketing

Remarketing to często powtarzjące się pojęcie w obszarze marketingu internetowego. Często bywa mylone z różnego rodzaju działaniami marketingowymi. Co tak naprawdę oznacza remarketing i skąd wziął?

Remarketing to jeden ze sposobów na prowadzenie płatnej kampanii w wyszukiwarce internetowej. Płatna kampania w wyszukiwarce internetowej to Google Ads – wcześniej pod nazwą Google AdWords.

Marketing: 

Marketing wielopoziomowy

Marketing wielopoziomowy to bardzo znana metoda marketingowa.  Jednak samo określenie wielopoziomowy bywa rzadko używane. Częściej stosuje się akronim MLM z języka angielskiego multi-level marketing. Zastosowanie tej metody marketingowej opiera się na sprzedaży produktów bądź usług przez grupę uczestników. Charakterystycznym elementem marketingu wielopoziomowego jest fakt że oprócz sprzedaży produktów uczestnicy zajmują się rekrutacją kolejnych uczestników, którzy określony procent ze swojej sprzedaży przekazują osobie która je zrekrutowała.

Marketing: 

Wskaźniki ROA oraz ROE

W niniejszym artykule krótko opisano powszechnie znane w środowisko ekonomicznym wskaźniki ROA oraz ROE,

ROE to wskaźnik rentowności kapitału własnego. Z języka angielskiego return on equity. Innymi słowy ROE to rentowność kapitału własnego. Jego zastosowanie pozwala odpowiedzieć na pytanie jaką ilość zysku udało się osiągnąć z tytułu wniesionych kapitałów własnych.

Wzór stosowany do obliczenia ROE to iloraz zysku netto w stosunku do kapitału własnego. Wynik jest wyrażony w procentach, w skali od 0  do 100.

Marketing: 

ROI

Czym jest ROI i dlaczego tak często się spotykamy z tym pojęciem? Dlaczego akurat ten wskaźnik osiągnął tak dużą popularność? Spróbujemy zwięźle odpowiedzieć na te pytania w tym krótkim artykule.

Marketing: 

Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie to rozbudowane zagadnienie. Zatem nic dziwnego w tym że ta tematyka ma swoje podłoże naukowe. Jednak zanim przejdziemy do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, skupmy się na tym że podejmowanie decyzji tak naprawdę dotyczy każdego z nas.. Decyzje jakie są podejmowane w życiu kształtują to kim jesteśmy. Podjęcie złej decyzji może negatywnie wpłynąć na reszte życia. W pierwszej myśli można mieć wybór złego kierunku studiów czy zawarcie związku małżeńskiego z nieodpowiednią osobą.

Marketing: 

Strony