Pytania i odpowiedzi

Jakie są wady i zalety reklamy telewizyjnej?

Media od zawsze stanowią pole popisu dla marketingowców. Telewizja od dawna jest najbardziej cenionym środkiem masowej komunikacji. Wzrost popularności Internetu przejął dużą część tzw. „tortu reklamowego” natomiast telewizja wciąż pozostaje medium o dużym potencjale reklamowym.

Co wchodzi w skład marketing mix?

Marketing mix to zestaw elementów które pozwalają wpływać na rynek. Popularna koncepcja określa zestaw czynników wpływających na rynek jako 4p czyli

  • product - produkt
  • price - cena
  • place – miejsce, dystrybucja
  • promotion  - promocja

Koncepcja marketing mix została zaproponowana przez McCarthego. Natomiast później ewoluowała zostając poszerzona o  formułe 7P:

Strony